راپورتهاي يوميه


Saturday, June 21, 2003


بررسي نقش و ماهيت گروههاي فشار موسوم به انصار حزب الله در وقايع اخير ايران :
گروههاي فشار در شهرهاي مختلف كه تحت عنوان انصار حزب الله فعاليت ميكنند ، اغلب شامل افرادي سازمان يافته هستند كه اطلاق عنوان نيروهاي خودسر به آنها به دور از واقعيت بوده و تنها براي عوام فريبي مورد استفاده قرار ميگيرد . اثبات اين مسئله از چند جهت قابل طرح است :

- همانطور كه بارها ثابت شده اعضاي اين گروه همگي مسلح هستند و سلاحهاي ايشان نيز اغلب از نوع كلاشينكف ( اسلحه سازماني سپاه پاسداران ) است . از ديگر سلاحهايي كه اين گروه استفاده ميكنند ، ميتوان به گاز اشك آور اشاره كرد . با توجه به اينكه اسپري هاي گاز اشك آور در بازار آزاد ايران قابل تهيه نيست .
اين گروه اغلب مجهز به بي سيمهاي دستي هستند كه با توجه به ممنوعيت استفاده غير نظاميان از بي سيم در قوانين ايران به جز موارد معدود و داراي مجوزهاي خاص، به همراه داشتن بي سيم توسط اعضاي اين گروه بسيار سؤال برانگيز است .

- يكي از موارد ديگر كه در مورد گروههاي فشار هميشه مورد توجه بوده است نحوه باخبر شدن اين گروهها و هماهنگي ميان آنهاست . اين گروهها در مواقع لزوم با اقدامي هماهنگ در اجتماعات ضد دولتي حضور چشمگير داشته و اغلب پس از سخنراني چهره هاي شناخته شده حامي آنها در مجامع عمومي نظير نماز جمعه ها و مناسبتهاي ويژه در جهت تاييد نظام و نيز فشار بر مردم و نيز مخالفان نظام دست به اقدامات فيزيكي و همسو ميكنند .
- در بسياري از موارد اقدامات اين گروهها مورد حمايت نيروي انتظامي ، روحانيون تندرو ، رهبر و صدا و سيما قرار ميگيرد نظير حوادث كوي دانشگاه در سال 78 كه هيچكدام از اين افراد حتي مورد كوچكترين سؤالي نيزواقع نشد . اين در حالي بود كه نقش اين گروه در آن حوادث و ساير حوادث نظير آن كتمان ناپذير بود .

- ما در كشوري زندگي ميكنيم كه كوچكترين رفتار شهروندان آن در زمينه مسايل سياسي و اجتماعي زير نظر نهادهاي امنيتي كشور قرار دارد حال چطور است كه فعاليت اين گروهها كه اين روزها خودسر نيز لقب گرفته اند از ديد نيروهاي امنيتي پنهان ميماند و آنان گستاخي را تا به آنجا ادامه ميدهند كه در طي اين سالها هرچه خواسته اند انجام داده اند . از حمله به وزراي كابينه گرفته تا حمله به كوي دانشگاه ، از آتش زدن كتابفروشيها گرفته تا كتك زدن مردم در سينماها ، از ترور علني سعيد حجاريان گرفته تا ساخت فيلم ضد خاتمي عصر عاشورا و دهها مورد ديگر كه همگي دليل بر داشتن سازماندهي قوي و داشتن تشكيلات ستادي در موارد خاص مي باشد .

- اين گروه حتي داراي ارگان رسمي به صورت هفته نامه نيز هستند كه تنها با خواندن تيترهاي آن ميتوان با ادبيات رايج ميان اين گروه آشنا شد . اين در حالي است كه روزنامه هاي بسياري با كوچكترين بهانه مجبور به تعطيلي شدند و كمترين انتقاد از سوي اين روزنامه ها به نظام تحمل نشده است .

- شعارها و مواضع رسمي اين گروه در طي اين سالها هميشه با مواضع و سخنان تندروهاي حكومت هماهنگي و شباهت بسياري داشته است . هروقت يكي از مسؤولين كشور در يك مورد خاص به موضعگيري پرداخت اين گروه با همان ادبيات و شعارهاي رايج خود وحتي گاه با همان كلمات جامعه را عرصه تاخت و تاز تندرويهاي خود كردند . از جمله مسئله تهاجم فرهنگي ، ثروتهاي باد آورده ، اعتراضات دانشجويي ، تحت فشار قرار دادن مطبوعات اصلاح طلب ، موضعگيري در برابر لوايح مجلس و بسياري از التهاباتي كه در طي اين سالها با سخنراني يك مسؤول نظام تبيين و سپس توسط آنها به اجرا درآمد .

- در بسياري از موارد و با استناد به موارد بسياري نوعي هماهنگي ميان اين افراد و نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي كشور وجود دارد كه حاكي از حمايت از آنها از اين گروههاست . مثلا در بسياري از موارد آنها اقدام به دستگيري دانشجويان و مردم عادي ميكردند و سپس آنها را تحويل نيروههاي امنيتي قرار ميدادند . درموردي ديگر در حالي كه تمامي مبادي ورودي و خروجي خيابانها كوي بسته بود اين افراد به راحتي در گروههاي چند ده تايي موتور سوار در خيابانها و كوچه به ايجاد رعب و وحشت و حمله به مردم مي پرداختند .

- اين افراد همگي از نيروهاي رسمي نهادهايي همچون سپاه و بسيج هستند و از آنجا مقرري ماهيانه دريافت ميكنند . نظير سعيد عسگر و همدستانش كه در سپاه و بسيج عضويت داشته و بعد از محكوميت به زندان سوري توسط دادگاه نه تنها از محل خدمت خود اخراج نشدند بلكه ارتقاء درجه و رتبه نيز دريافت كردند .

- در بسياري از سخنراني هاي آيت الله خامنه اي از اين افراد به جوانان دلسوز و متدين تعبير شده است و ساير مسؤولين هم از اين افراد با عنوان نيروهاي مردمي و خودجوش و انقلابي و دلسوز نظام ياد كرده اند . اين درحالي است كه با توجه به حرف شنوي اين گروه از رهبر ، حتي در يك مورد هم رهبر از آنها نخواسته دست به اقدامات غير قانوني نزنند . در عوض مثل سخنراني وي در ورامين به دانشجويان هشدار داده شد كه كاري نكنند كه با پاسخ 23 تير ماه نيروهاي مردمي مواجه شوند . حال انكه اگر رهبر و يا ساير مسؤولين با اعمال اين گروه مخالف بودند دستوري مبني بر سركوب ، دستگيري و يا حداقل دعوت به خويشتنداري آنها ميدادند .

- مهمتر از همه اينها اينكه چرا يك جمع چند صد نفره جوان تند رو كه در بسياري از موارد اقداماتي عليه امنيت ملي انجام داده اند ، شناسايي و دستگير نشده اند ؟ مگر كنترل كردن و يا دستگيري چند جوان احساساتي ( به زعم آقايان ) چقدر مشكل است ؟ در حالي كه تمامي عوامل نا آراميهاي دانشجويي و مردمي اخير يكي پس از ديگري شناسايي و دستگير ميشوند .

- مورد ديگر اينكه حضور اين نيروها در درگيريهاي اخير تهران و شهرستانها نه تنها براي سركوب و كنترل نا آراميها نبود بلكه آنها نقش دامن زدن به آشوبها را نيز برعهده داشتند . كه از اين رهگذر برخي اهداف حمايت كنندگان آنان نيز تامين ميگرديد . اول آنكه حضور اين نيروها با توجه به تبليغاتي كه در زمينه خودجوش بودن و مردمي بودن آنها صورت ميگرفت در سركوب خشن نا آراميها ميتوانست مؤثر واقع شود وهرچه بر دامنه نا آراميها افزوده ميشد نقش آنها در سركوب خشن مردم پر رنگتر و قابل توجيه تر ميشد . نظير اين توجيه كه اين نيروها ي مردمي ، حامي و حافظ نظام هستند و به اغتشاشگران اجازه نخواهند تا اركان نظام را به چالش بكشند و از اين رهگذر تبليغي براي مشروعيت نظام ميان مردم نيز در جامعه و سطح بين الملل به راه مي انداختند .

دوم اينكه با توجه به اينكه اين روزها جناح انحصار گر از هر فرصتي براي نا كار آمد جلوه دادن دولت و اصلاحات بهره برداري ميكند نظير موضعگيري رهبر در زمينه اشتغال و گراني و نهضت خدمات رساني به مردم . ايجاد و گسترش موج نا آراميها در كشور ميتواند هرچه بيشتر بر ضعف دولت مبني بر عدم كارآمدي در زمينه تامين امنيت صحه گذاشته و شرايط را براي تكرار سناريوي بني صدر هموار سازد و يا آنكه وجه دولت را نزد مردم خدشه دار كرده و موجبات دلسردي مردم را فراهم نموده و در انتخابات آتي رياست جمهوري و مجلس ، سرنوشت انتخابات شورا ها را تكرار نمايند و با استفاده از راي سنتي طرفداران خود در غياب مردم اركان جرايي و قانونگذاري كشور را با حداقل راي تصاحب كنند .

از مواردي كه در بالا به اختصار ذكر شد ميتوان اين نتيجه را گرفت كه تحركات گروههاي موسوم به فشار در اين روزها در پي سناريويي از پيش تعيين شده ميباشد و حمايتهاي آشكار و پنهان رهبر و ساير سران نظام را به دنبال دارد و در اين راه قرباني كردن مصلحتي فردي همچون سعيد عسگر به عنوان فردي خودسر كمترين هزينه تامين خواستهاي تبيين كنندگان اين سناريو است . ژستهاي قانونگراي فرمانده نيروي انتظامي نيز در برخورد با اين گروه تنها بخشي از هزينه هاي اين سناريوست . حكومتي كه براي تامين خواسته ها و پنهان ماندن نقشش در قتلهاي زنجيره اي تا قتل يكي از مديران ارشد امنيتي خود در حمام هم پيش ميرود ، مشكلي در قرباني كردن خرده پا ها و لاتهاي چاقوكش و چماق بدستي همچون سعيد عسگر ندارد .

raportchi   ||  10:39 AM  || 

امان از دست اينترنت
اين روزها آنقدر اينترنت كند شده كه كه واقعا حال آدم رو بهم ميزند . دو ، سه روزه كه هركار يميكنم نمينونم چيزي رو تو وبلاگم پست كنم . خلاصه ببخشيد . اين مطلب رو هم بعد از 10 بار پست كردن تونستم تو وبلاگ بگذارم .
ببينم چه طور ميشه اين مشكل رو حل كرد . فعلا تا فردا ...

raportchi   ||  7:21 AM  || Wednesday, June 18, 2003


تجزيه و تحليل علل و پيامد هاي نا آراميهاي اخير در تهران :

نكته مهمي كه در طي اين چند روز به خوبي به چشم آمد آن بود كه اصلاح طلبان خود خوانده در بيشترين فاصله از طيف جوان كشور به ويژه دانشجويان قرار گرفته اند . هرچند موضع گيري صريح اصلاح طلبان درون حكومت با مواضع محافظه كاران در ظاهر كمي با هم اختلاف داشت ولي عملا نشانگر آن بود كه در واقع هر دو طيف يك موضع در مقابل نا آراميهاي اخير داشتند و آن سركوب به قول آنان اغتشاشگران بود .
به ياد بياوريم روزهاي پر تنش تيرماه چهار سال قبل را كه دانشجويان مورد هجوم بي امان انصار و نيري انتظامي واقع شدند و در پي آن اصلاح طلبان به نفع خود چقدر از آن روزهاي سخت براي دانشجويان بهره برداري سياسي كردند . در آن روزها بسياري از اصلاح طبان حكومتي در ميان دانشجويان حاضر بودند و به نوعي خود به آن قائله دامن ميزدند ولي آب پاكي را ابتدا رييس جمهور و سپس رهبر بر روي دست مردم ريختند . رييس جمهور در طي يك نطق تلويزيوني ناراضيان را اغتشاشگر ناميد ودستور سركوب آنها را صادر كرد وسپس رهبر با فراخوان عمومي براي راهپيمايي فرمايشي در روز 23 تيرماه و سپس ديدار با به اصطلاح دانشجويان آسيب ديده ( كه البته همه بسيجي بودند ) اين حادثه را مصيبتي مثل زلزله قلمداد كردند و آنرا امتحان الهي ناميدند !
ولي آنچه كه از اين موضعگيري ها برداشت شد آن بود كه حكومتگران ، چه اصلاح طلب و چه محافظه كار همگي در قبال اعتراضات مردمي يك موضع مشترك داشتند و آن سركوب بود . در آن روزها حتي روزنامه هاي اصلاح طلبان هم در يك همسويي ظاهري با مردم به دامنه اغتشاشات مي افزودند ولي در روزهاي اخير روزنامه ها هرگز در بيان حمايت از دانشجويان صراحت و صداقت نشان ندادند . در نا آراميهاي چند روز گذشته بسياري از چهره هاي اصلاح طلب با يك چرخش 180 درجه اي در قبال حوادث اخير سكوت كردند و راه را براي سركوب مردم و دانشجويان هموار ساختند . اقتدار گرايان حكومتي هم با فراغ بال در غياب مخالفين سركوب جنبش دانشجويي با كمي تدبير و سياسي كاري همه چيز را به دست فرمانده زيرك نيروي انتظامي سپردند و وي نيز با ژستي عدالتخواهانه ابتدا سعيد عسگر را كه براي قرباني كردن در اين روزها رزرو شده بود و در ايام دادگاه ترور حجاريان با اغماض از عمل وي گذشت شده بود به ميدان كشيده شد و سپس وي را دستگير كرده و جالب آنكه از قوه قضاييه خواست تا به پرونده وي در اسرع وقت رسيدگي كند و از طرف ديگر سعي شد تا سطح مطالبات دانشجويان به دستگيري و برخورد با گروههاي فشار تقليل يابد . در صورتيكه آنانكه از نزديك اين حوادث را دنبال كردند خوب ميدانند كه اين اعتراضات تنها يك اعتراض صنفي و يا محدود به محدود كردن گروههاي فشار نبود ، بلكه خواستهاي دانشجويان بسيار راديكال تر و تند تر از چيزي بود كه همه حتي اصلاح طلبان سعي در وانمود كردن آن داشتند . خواسته دانشجويان در ابتدا و سپس همه مردم برچيده شدن بساط حكومت ظلم و جور و ديكتاتوري ولي فقيه و تمامي طرفداران آن حتي به ظاهر اصلاح طلبان بود . شعار هاي تند عليه رهبر خود خوانده مسلمان جهان و نيز اصلاح طلبان ، در راس آن خاتمي نشانگر آن بود كه دانشجويان اميد خود را از افراديكه طي شش سال گذشته بارها به آنان راي داده بودند ، از دست داده اند و راه اصلاح امور كشور را تنها در يك چيز و آنهم تغيير حكومت ميجويند . سادگي است اگر فكر كنيم كه با سركوب نا آراميهاي اخير ديگر از اين دست اعتراضات در كشور بوجود نخواهد آمد ولي متاسفانه بايد گفت اعتراضات اخير در ايران نشان داد كه مردم و در راس آنان دانشجويان به خاطر عدم هماهنگي و نيز نداشتن آلترناتيو و همچنين رهبري ( البته از نوشتن اين كلمه كمي وحشت داشتم چون در اين روزها هيچكس از به كاربردن اين كلمه احساس خوبي ندارد ) بسيار پراكنده و ناهماهنگ عمل كردند . بايد به اين موضوع از دو منظر نگاه كرد . يعني اينكه بايد ديد مردم و دانشجويان با چه هدفي به خيابانها ريختند آيا هدف آنان تغيير مسالمت آميز رهبران حكومت بوده است يا آنكه هدف چيزي شبيه به يك انقلاب است كه تغيير حكومت با هر وسيله ممكن حتي با كشته شدن و كشتن طرف تحقق ميابد . در اين مورد فردا و روزهاي ديگر هم خواهم نوشت و به بررسي علل ، عواقب و راههاي پيش روي مردم براي مبارزه و تغيير حكومت خواهم پرداخت .
از نظرات خوب خود ما را بي نصيب نگذاريد .

raportchi   ||  7:25 AM  || 


اخبار نا آراميها در تهران و چند شهر كشور :
درگيري هاي و نا آراميها در تهران نيز عليرغم اينكه رد كوي دانشگاه كم كم فروكش كرده است ولي نا آراميهاي پراكنده اي در برخي نقاط شهر كه البته با چاشني برخي اراذل و اوباش هم همراه بود به وقوع بپيوندد . از جمله در جواديه تهران كه ابتدا تعدادي از مردم در حمايت از دانشجويان دست به تجمع زدند ولي بعد با حضور لات و لوتهاي محل در اين تجمع درگيرهايي بين نيروي انتظامي و بسيج از يك سو و مردم از سوي ديگر رخ دهد كه در پي آن يك بانك و تعدادي مغازه آسيب كلي ديد و تعدادي هم مجروح شدند . در پي ايم درگيري ها پليس قصد داشت با شليك تير هوايي مردم را متفرق كند . در فلكه اول تهرانپارس هم مردم در اعتراض به جمع آوري ديش هاي ماهواره تجمع كردند و اين مسئله به درگيري ميان مردم و لباس شخصيها انجاميد . در ادامه اين نا آرامي نيروهاي ضد شورش هم به كمك انصار آمده و با باتوم و چوب و زنجير به جان مردم افتادند . نكته جالب توجه عصبي شدن انصار از بوقهاي مردم بود كه منجر شد به اينكه آنان با رانندگاني كه اقدام به بوق زدن ميكردند درگير شده و شيشهاي خودرو آنان را بشكنند .درخيابان ستارخان حوالي پل تاج هم درگيري ميان مردم و نيروهاي انصار و پليس منجر به دستگيري و زخمي شدن تعدادي از مردم شد و دود غليظ ناشي از آتش زدن لاستيك منطقه را فراگرفته بود .
همچنين در حصارك و گاشهر و فرديس كرج هم درگيريهايي بين مردم و انصار حزب الله و نيرويهاي پليس رخ داد كه در اين درگيريها تعدادي دستگير و عده اي هم مجروح شدند .
در شهرهاي اصفهان ، شاهين شهر ،شيراز ، اهواز ، همدان‌ ، مشهد ، كرمانشاه ، قم ، كرمان ، يزد و تبريز نيز نا آراميهايي رخ داد . در شهرهاي كرمانشاه و تبريز اين تظاهراتها در ابتدا دانشجويي بود كه در ادامهبا حضور مردم به درگيري ختم شد . تظاهرات ها در ساير شهرها ريشه مردمي داشت و باز به درگيري ختم شد . در دانشگاههاي علم وصنعت و نيز دانشگاه تهران دانشجويان با برپايي تجمعي آرام خواستار آزادي دانشجويان دستگير شده ، شدند .

raportchi   ||  7:13 AM  || 


دستگيري بسياري از اعضاي مجاهدين خلق در فرانسه

پليس ضد تروريست فرانسه ديروز با 1300 نفر نيروي ويژه به مقرهاي مجاهدين حمله كرد و حدود سيصد تن از سران آنان را دستگير نمود . در ميان دستگير شدگان نام مريم رجوي همسر مسعود رجوي نيز به چشم ميخورد . پس از اين دستگيري ها تلويزيون مجاهدين برنامه هاي عادي خود را قطع و به پخش اسلايد پرداخت. در پي اين اقدام پليس فرانسه تظاهرات هاي محدودي در آلمان ، پاريس و لندن برگزار شد كه در پاريس و لندن دو زن و يك مرد در اعتراض به اين اقدام دولت فرانسه دست به خود سوزي زدند .

توقيف انتشارات صراط
خبر دوم هم در مور د توقيف انتشارات صراط است كه ناشر دكتر سروش بود . دكتر سروش كه اين روزها در لندن به سر ميبرد در آخرين سخنراني اش در جمعه شب 13 ژوئن در دانشگاه وست مينيستر لندن به مناسبت سالگشتِ وفات دکتر علی شريعتی مواضع تند عيله حكومت اتخاذ كرد كه اتفاقا به مذاق آقايان خوش نيامد و درست دو روز بعد اقدام به توقيف ناشر آثارش كردند . در باب ولايت فقيه سروش يادآوری کرد که همان‌گونه که در اول انقلاب گفته است ولايت فقيه امری سربسته است که گذشت زمان ماهيت آن را آشکار می‌کند و قطعاً باطن آن را پديدار خواهد ساخت، کما اينکه کرده است و باز هم خواهد کرد. و در بخشي ديگري از سخنانش تعبير تازه اي از تز شريعتي بيان كرد كه نشانگر آن بود كه زعم وي حاکميت موجود ديگر به قيد دينی هم مقيد نيست . وي در همين زمينه گفت : "مرحوم دکتر شريعتی در يکی از نامه‌هايی که از فرنگ در سفر مرگش به يکی از دوستانش نوشته بود، آورده بود که آينده‌ی اسلام، اسلامِ منهای روحانيت خواهد بود. البته اين پيش بينی او درست در نيامد و يا بيان آرزو بود تا واقعيت . من می‌خواهم عرض کنم که ايشان اشتباه کرد. آينده‌ی ايران نه تنها اسلامِ منهای روحانيت نبود بلکه روحانيِت منهای اسلام بود."

raportchi   ||  6:39 AM  || Monday, June 16, 2003

عزيزان ما در كوي دانشگاه وسيله ديگري براي خبر رساني جز وبلاگهايشان ندارند تا فرياد مظلوميت خود را به گوش هموطنانشان برسانند . يكي از اين عزيزان سروش از دانشجويان كوي است كه با اطلاع رساني در وبلاگ « پر » از ظلمي كه به اين دانشجويان ميشود سخن ميگويد .

raportchi   ||  1:19 PM  || 


گزارشات نا آراميهاي اخير تهران
در گيري ها در پنجمين شب كمي رو كاستي گذاشت و هنوز هم جو كوي دانشگاه ملتهب است .
در خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي ، بلاخره رييس اين دانشگاه در ميان دانشجويان معترض حضور يافت و به پرسشهاي آنان پاسخ گفت ولي دانشجويان قانع نشده و اقدام به سر دادن شعار عليه وي و نيز شعارهايي در حمايت از دانشجويان كوي و علامه كردند . در كوي دانشگاه نيز عليرغم اينكه دانشجويان در پشت در هاي كوي در محوطه داخلي تجمع كرده بودند و شعار ميدادند ولي درگيري چنداني رخ نداد . در ساعات اوليه صبح تعداي از دانشجويان در مقابل مسجد كوي اقدام به سر دادن شعار« اين جنبش دانشجوست ، نه جنبش آمريكا » سر دادند . در اين ميان نيروهاي پليس بدون دامن زدن به درگيري سعي در آرام كردن و متفرق كردن دانشجويان را داشتند . نزديكي چهار راه امير آباد تعداد زيادي از اعضاي انصار به بازرسي اتوميبل ها مشغول بودند و اتومبيلهايي را اقدام به بوق زدن ميكردند مورد تعرض قراد داده و در برخي موراد شيشهاي آنها را ميشكستند .
بر و بچه هاي خوابگاه علامه نيز در اقدامي دسته جمعي خوابگاه خود را ترك كردند .
د ركوچه پس كوچه هاي گيشا هم دار و دسته انصار با موتورهاي خود شعار ماشاالله حزب الله سر ميدادند كه در مواردي مردم از روي پشت بامها آنها را هو ميكردند . نيروهاي انصار همچنين در بزرگراه كردستان را هم عرصه تاخت و تاز خود كرده بودند و مردم حاضر هم با ريختن روغن بر روي پل عابر پياده اين اتوبان كه فاقد پله است ، مانع از رفتن آنان به سمت ديگر اتوبان شدند . انصار لحظاتي با آتش زدن لاستيك اين بزرگراه رابستند و موجب ايجاد ترافيك سنگيني شدند .
امروز صبح هم دانشجويان دانشگاه امير كبير اقدام به تحصن در اين دانشگاه كردند .در اين روزها موضعگيري حيرت انگيز رسانه هاي جناح راست و نيز منسوبين به آنها در مقابل گروههاي فشار جال توجه است . روزنامه كيهان تقريبا اولين روزنامه اي بود كه اقدام به درج خبر دستگيري سعيد عسگر كرد و اعمال وي و همدستانش را آشوبگرايانه خواند . روزنامه جوان هم نوشت :«قطعاً، اقدام مشكوك روز گذشته برخي عناصر كه به دروغ خود را منتسب به طيف بزرگ حزب‌الله مي‌دانند، نمي‌تواند دامان پاك حزب‌الله را خدشه‌دار كند و چنين افراطي‌گري‌ها كه به نوعي با عناصر معلوم‌الحال داخلي و خارجي گره خورده است، سرانجام، زمينه تسويه‌حساب نظام با اين عناصررا فراهم خواهد كرد».
روزنامه رسالت هم در خبري به تخطئه حمله به خوابگاه علامه توسط گروههاي چماقدار كرد و آنان را اغتشاشگر و مشكوك خواند . بسيج دانشجويي نيز در بيانيه اي اقدام گروههاي فشار به خوابگاه علامه را محكوم كرده است .
از سوي ديگر خبرگزاري فارس هم كه منسوب به جناح راست حكومت است نوشته : يكي از رده‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سه ماه قبل نسبت به اقدامات مشكوك سعيد عسگر، به مقامات امنيتي استان تهران، هشدار داده بود.
جالب تر از همه نيز آنكه انصار حزب الله در فكسي با سربرگ يالثارات‌الحسين و مهر روابط عمومي انصار حزبالله هرگونه دخالت انصار حزب‌الله در اعمال خشونت بار شب‌هاي اخير را رد كرده است .
به هر حال با تمام اين نوع اظهار نظرها اين گروه آزادانه هرچه ميخواهند ميكنند و احدي در عمل به آنها معترض نمي شود كه اين نشان از حمايتهاي آشكار و پنهان مقامات جمهوري اسلامي از اين گروه است .
سايت گوياي دروغي هم از دستگيري فرزندان محسن صفايي فرهاني ( رييس سابق فدراسيون فوتبال ) و احمد شيرزاد نمايندگان مجلس در نا آراميهاي تهران خبر داد .
در همين زمينه :
راديو فردا
امروز 1
امروز 2
ايسنا
بي بي سي

raportchi   ||  9:50 AM  || 

گفتگو با برخي از دستگير شدگان در اغتشاشات خياباني عنوان گزارشي است از كيهان كه آنرا از خبرگزاري فارس نقل كرده است . در سراسر اين مطلب نويسنده سعي كرده با جعل مصاحبه جوانان حاضر در كوي دانشگاه را همچون رفسنجاني كه آنها را عده اي بچه سوسول ناميده بود ، معرفي كند . داشتن شغل موبايل فروشي ، داشتن ديپلم، برداشتن زير ابرو ، داشتن پيشينه چك برگشتي ، داشتن زن باردار و غيره از جمله دستاويزهايي است كه نويسنده گزارش از آنها براي معرفي كردن جوانان معترض به عنوان لمپن و عامي و نا آگاه استفاده كرده است .
عده اي دانشجوي كه از قشر تحصيل كرده اجتماع هستند با اين قبيل واژه ها بدل به افرادي عامي شده اند ولي در عوض مشتي چماق به دست مزدور نظير حاج بخشي و ده نمكي و سعيد عسگر ، لاتهاي عربده كش انصار ، نيروي انتظامي مزدور و عده اي بچه بسيجي گمراه ميشوند مردم فهيم ، آگاه و با شعور . روزي را به خاطر بياوريم كه به جبهه رفتن جوان 13 ساله و پيرمرد 90 ساله كه بيسواد هم بودند فخر انقلاب بود ولي حالا جنبش آگاهانه و خودجوش جوانان اين مرز و بوم اوباشگري و اغتشاش معرفي ميشود . به راستي اين حكومتگران خائن به كشور را چه ميشود كه تا اين حدمردم را مورد توهين قرار ميدهند .

raportchi   ||  9:48 AM  || 

«انتشار گسترده اخبار تظاهرات ضد حکومتي در ايران توسط وبلاگهاي فارسي زبان» گزارشي از بهنام ناطقي در راديو فردا كه به اين وبلاگ هم اشاره كرده است .

raportchi   ||  8:58 AM  || 

حمايت فعالان سياسي و فرهنگي از نامه نمايندگان به خامنه اي :
«ما دانشگاهيان، دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان سياسي و فرهنگي امضا كننده زير از اقدام مسئولانه 135 تن از نمايندگان ملت در نگارش نامه به مقام رهبري و بيان محترمانه دغدغه‌هاي خود كه كف مطالبات مردم و پژواك دغدغه‌هاي ملي است،‌تقدير و حمايت مي‌كنيم. چنانچه اين نامه ملايم و محترمانه كه در آن همة شئون رسمي و متعارف لحاظ شده‌است پسند خاطر عده‌اي قرار نگيرد، اي بسا بايد روزي را چشم داشت كه قلمهايي تيزتر براي نگارش عباراتي صريحتر و عاري از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآيد»...
نكته قابل توجه آنكه در ذيل اين نامه نام بسياري از اعضاي طيفهاي سياسي كشور با گرايشات متفاوت به چشم ميخورد .

raportchi   ||  4:47 AM  || 

مديريت مجله الكترونيكي سياه و سپيد در وبلاگ امير فرشاد ابراهيمي نوشته است كه امير فرشاد ابراهيمي امروز توسط چندين لباس شخصي ابتدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به محلي نامعلوم منتقل شده است. از محل بازداشت و نگهداري وي تاكنون خبري مخابره نشده است .

raportchi   ||  4:45 AM  || Sunday, June 15, 2003

دو فرضيه براي بازداشت سعيد عسگر و همدستانش
ديروز در خبرها داشتيم كه سعيد عسگر و تني چند از همدستانش كه نقش آنها در حمله به خوابگاه علامه ( طرشت ) محرز شده بود با شكايت نيروي انتظامي و با حكم قاضي مرتضوي دستگير شده اند . در اينمورد ميتوان از دو ديدگاه موضوع را مورد بررسي قرار داد .

از ديدگاه اول ميتوان اين دستگيري را يك مانور و پلتيك دستگاه قضايي و امنيتي كشور دانست كه با اجراي آن چند هدف محقق خواهد شد .
چند سال قبل در شرايطي اصلاح طلبان با به دست گرفتن كرسي هاي مجلس و رياست جمهوري در اوج اقتدار به نظر ميرسيدند گروهي با هدف خاموش كردن نظريه پرداز و عنصر راديكال اصلاحات ، سعيد حجاريان ، كه با توجه به حضورش در وزارت اطلاعات با اطلاعات كامل و خطرناكي از مسايل پشت پرده نظام نظير قتلهاي زنجيره اي ، اقدام به ترور وي نمودند . كه با قدري بد اقبالي براي عوامل آن حجاريان زنده ماند و ناچار شدند تا گروهي را به درستي يا نادرستي به عنوان عاملان آن معرفي كنند و طي يك نمايش فرمايشي آنان را به حبس محكوم نمايند . اين گروه كه در صدرشان نام سعيد عسگر به چشم ميخورد با بي تفاوتي حيرت انگيز ترور را به عهده گرفتند و پذيراي احكام سبك خود شدند . در همان هنگام بسياري از روزنامه ها و فعالين سياسي و نيز خبرنگاران به احكام صادره و نيز برخورد دوگانه قوه قضاييه با اين موضوع اعتراض كردند كه اتفاقا مورد تعدي نيز قرار گرفتند و در حالي كه جامعه در شك اين واقعه قرار داشت سعيد عسگر و همدستانش آزادانه در در جامعه به فعاليت و حتي تحصل در دانشگاه مشغول بودند . با گذشت چند سال از اين موضوع هرگاه در مواردي حضور انصار در صحنه به مصلحت ديده ميشد ، عسگر و يارانش در صف مقدم اقدامات اوباشگرايانه عليه مردم حضور داشتند و مورد حمايت نهادهاي قدرت نيز واقع ميشدند . بسياري را عقيده بر اين بود كه اصلا سعيد عسگر عامل ترور نبوده است و بنا بر مصالحي پذيرش اين حكم را برايش در نظر گرفته اند و عده اي نيز معتقد بودند كه ترور كار خود وي و همدستانش بوده ولي چون هدف آنها حجاريان و آمر آنها يكي از عناصر سايه نظام بود ه با آنها برخورد تندي صورت نگرفته است . ولي به هر حال هر چه بود عدم برخورد با وي و گروهش در آن مورد نشان داد كه وي ميتواند به عنوان مهره اي در مواقع لزوم براي خاموش كردن صداي اعتراضات جامعه بكار گرفته شود . در مورد اخير يعني حادثه خوابگاه طرشت هم چون با اعتراضات دانشجويان كه بر خلاف ادعاي مسئولين كه صنفي قلمداد ميشد ، اركان نظام زير سؤال رفته و دامنه اعتراضات بالا گرفت ، مسؤلين را بر آن داشت تا براي خاموش كردن اعتراضات و التيام دانشجويان آسيب ديده فرد يا افرادي دستگير شده تا در پناه آن به اهداف مورد نظر دست پيدا كنند . اين اهداف ميتوانند شامل كنترل اوضاع ناآرام در دانشگاهها ، دستگيري نيروهاي ملي و مذهبي به بهانه داشتن ارتباط با دانشجويان در اغتشاشات اخير و نيز كسب وجهه عمومي براي دستگاه قضايي به خصوص استان تهران كه مرتضوي عنوان دادستان آنرا به يدك ميكشد . مرتضوي د راقدامي ديگر قبل از اين مورد هم روزنامه تند رو كيهان را براي يك روز تعطيل كرد و با اين كار راه را براي مقابله با دانشجويان و روزنامه هاي اصلاح طلب هموار كرد تا در سايه آن شائبه سياسي بودن محاكمات را از بين ببرد .
ديدگاه دوم هم آنست كه واقعا اراده اي براي مقابله با عوامل خودسر در بطن نظام شكل گرفته است و علت آنهم ميتواند آن باشد كه با مورد تهديد قرار گرفتن جايگاه دستگاه عريض و طويل ولايت و زير سؤال رفتن وجه رهبري به خاطر اقدامات تندرو برخي گروههاي حامي آن نظير انصار حزب الله و با توجه به آنكه تاريخ مصرف برخي از آنها هم گذشته است عقلاي قوم انحصار گر را به اين فكر انداخته تا دامان خود را از لوث افرادي كه روز به خاطر برعهده گرفتن بسياري از اقدامات تند و راديكالي مجبور به باج دادن به آنها بود پاك كند. تا از اين رهگذر هم خطر درز اطلاعات محرمانه توسط عاملان را بگيرد ( نظير امير فرشاد ابراهيمي ) و هم جامعه را با اين اقدام تحت كنترل قرار دهد .
ولي به هر جهت هر دوي اين فرضيه ها يك منشا دارد و آنهم اقدام در جهت مصالح نظام است و اين خود ميتواند دليلي براي قرباني كردن كساني باشد كه در هر صورت آلت دست بوده اند و يا حال تاريخ مصرفشان تمام شده و به كناري نهاده خواهند شد ويا دوباره در يك نمايش ديگر به ريش مردم خواهند خنديد و براي حفظ اركان نظا اتهاماتي را مصلحتي پذيرفته و مدتي بعد به جامعه باز خواهند گشت .
در اين ميان تنها يك چيز با قبل تفاوت دارد و آن اينكه مردم به سطحي از آگاهي رسيده اند كه ديگر فريب اين ظاهر سازي ها را نخواهند خود و مي دانند كه در پس پرده اين اقدامات انگيزه اي جز حفظ قدرت وجود ندارد . يك روز سعيد امامي قرباني خواهد شد و يك روز خرده پاهايي همچون سعيد عسگر و اذنابش .

raportchi   ||  5:26 AM  || Saturday, June 14, 2003

ايلنا گزارش داد قوه قضائيه رضا عليجاني و تقي رحماني را بازداشت كرد .
به گزارش خبر گزاري كار ايران ,ايلنا , به حكم قاضي مرتضوي دادستان عمومي تهران رضا عليجاني و تقي رحماني بازداشت شدند.همچنين حكم بازداشت هدي صابر از ديگران فعالان ملي -مذهبي نيز صادر شده است. ظاهرا علت دستگيري اين افراد داشتن ارتباط با دانشجويان و اغتشاشات اخير بوده است .
در همين زمينه قاضي مرتضوي حكم دستگيري سعيد عسگر ضارب سعيد حجاريان و تني چند از همدستانش را كه در حوادث اخير تهران اقدام به آشوبگري و ضرب و شتم دانشجويان كرده بود صادر كرد . اين اقدام در پي شكايت نيروي انتظامي صورت گرفته است .
شب گذشته تعدادي از جوانان منطقه كيانپارس اهواز نيز در حمايت از اعتراضات دانشجويي در تهران به خيابنها ريخته و با نيروهاي انصار حزب الله در اين شهر به زد و خورد پرداختند .
دانشگاه صنعتی اصفهان هم در پی شعارهای سياسی دانشجويان در شب شنبه 24/3/82 به آشوب کشيده شد و خوابگاه دانشجويان آتش زده شد.
درگيري هاي ديشب مردم با نيروي انتظامي در خيابان چمران شيراز هم به كشته شدن يك نفر انجاميد .
حال رو اينترنت منوبه ياد حادثه يازدهم سپتامبر مي اندازد . در اون روز بسياري از سايتهاي خبري امكان دسترسي را به كاربران نمي دادند . اين روزها هم در خلاء مطبوعات مستقل و پويا مردم به اينترنت و سايتهاي خبري پناه برده اند تا از آخرين اخبار روز نا آراميهاي اخير تهران باخبر شوند . اين پيغام
Maximum number of connections has been exceeded
Please try again later!!!
در پي مراجعه به بيشتر سايتهاي خبري ديده ميشود .

raportchi   ||  8:10 AM  || 
آخرين اخبار از نا آراميهاي تهران :
از ديشب تا امروز صبح كوي دانشگاه تهران ، خوابگاه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي ، خوابگاه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي شاهد درگيري هاي شديد دانشجويان و مردم عادي با گروههاي فشار و در پاره اي از موارد با نيروي انتظامي بود . در دانشگاه شهيد بهشتي دانشجويان و مردم با آتش زدن كپسولهاي گاز و نيز مواد سوختي نظير بنزين و نفت خيابان را به جهنمي بدل ساخته بودند . سنگپراني هم ميان انصار و دانشجويان موجب آسيب ديدن عده اي از دانشجويان و نيروهاي انصار گرديد . پليس در اين درگيريها تنها به نظاره بسنده كرده بود و گاهي با شليك گاز اشك آور در صدد متفرق كردن مردم بود . گفته ميشود امتحانات امروز در دانشگاه بهشتي به دليل اغتشاشات امروز صبح و ديشب بدون اطلاع قبلي لغو شده است . در درگيريهاي ديشب كيوسك انتظامات ورودي اين دانشگاه مورد حمله قرار گرفته و آسيب ديد .آخرين خبرها از اين دانشگاه حاكي از آن است كه تحصن براي بركناري رييس اين دانشگاه همچنان در محوطه دانشگاه ادامه دارد و دانشجويان قصد دارند تا امتحانات ساعت 2 بعد از ظهر را برهم بزنند .همچنين ديشب خوابگاه دانشگاه علامه طباطبايي صحنه درگيري دانشجويان وحدود 500نفر از اعضاي انصار حزب الله بود . اين در حالي بود كه براي ساعاتي خوابگاه به تصرف نيروهاي انصار در آمد و آنها به ضرب شتم دانشجويان در خوابگاه اقدام كردند . اين خوابگاه تقريبا به طور كامل آسيب ديده است و به گفته شاهدان تعداد بسياري از دانشجويان در اين حادثه آسيب جدي ديده اند . گفته ميشود حدود شصت تا هفتاد تن از دانشجويان زخمي شده اند و به بيمارستان شريعتي منتقل شده اند. خوابگاه مجتمع شهيد چمران هم ديشب مورد هجوم لباس شخصي ها و افرادي كه لباس پلنگي بر تن داشتند قرار گرفت . در اين حادثه هم دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به خوابگاه آسيبهاي زيادي وارد شد .
ديروز حضور پررنگتر انصارحزب الله در شهر با چراغ سبز رهبر معظم انجام گرفت كه گفته بود مردم با اغتشاش گران همچون 23 تيرماه 78 عمل خواهند كرد . ظاهرا منظور ايشان از مردم عناصر انصار حزب الله هستند كه عده اي لات و چاقو كش بوده كه خود را ذوب شدگان در ولايت ميدانند . برخورد ديروز خامنه اي با اين مسئله ديگر جاي هيچگونه عذري را براي آنكه ثابت شود وي ، خود حامي انصار است باقي نميگذارد .
كوي دانشگاه تهران هم ديشب صحنه درگيري بود . عده اي از انصار ديشب درحاليكه قصد داشتند از در سمت گيشاي كوي وارد خوابگاه شوند با مقاومت نيروي انتظامي مواجه شده و با آنها درگير شدند . درگيريها ي ديشب شديدترين در نوع خود ظرف چهار روز گذشته بود .
انصار ديشب و صبح امروز به درگيريها بيش از گذشته دامن زد و از طرف ديگر با قرار دادن ايستهاي بازرسي در خيابانها و نيز حمله و تهديد مردم و نيز حركت دسته جمعي با موتور و ميني بوس و وانت در شهر جوي از ارعاب و تهديد را به نمايش گذاشته است و بدين وسيله سخنان رهبر را عيني كردند .
ديشب در گيريهاي ديگري در برخي مناطق تهران هم رخ داد كه از آن جمل به ميدان نور اشاره كرد . در اين ميدان مردم با آتش زدن لاستيك و سر دادن شعار با بسيجي ها و نيروي انتظامي درگير شدند .

raportchi   ||  2:29 AM  || Friday, June 13, 2003

گزارش نا آراميهاي كوي دانشگاه
جمعه شب
امروز شوراي تامين استان تهران طي دستوري به نيروي انتظامي حفاظت از محوطه داخلي كوي دانشگاه را بر عهده پليس گذاشت . اين مصوبه ناقض مصوبه مجلس مبني بر عدم نيروهاي نظامي و انتظامي در خوابگاههاي دانشجويي است . در پي اين اقدام دانشجويان با سر دادن شعار توپ ، تانك ، مسلسل ديگر اثر ندارد به اين اقدام نيروي انتظامي اعتراض ميكنند . هم اكنون ماموران پليس براي آنكه بتوانند اغتشاشات را از همان داخل خوابگاه كنترل كنند، اقدام به كنترل ورودي و خروجي درهاي كوي كرده اند و خيابان منتهي به كوي را با نرده بسته اند . در همين حال تعدادي از دانشجويان به صورت پراكنده اقدام به سر دادن شعارهايي ميكنند كه چندان منسجم و ادامه دار نيست . نيروي هاي انصار هم در اطراف كوي كمتر به چشم ميخورند . پليس براي كنترل تردد آنان اقدام به گذاشتن ايست بازرسي در خيابانهاي منتهي به كوي كرده است .
در نقاط نختلف شهر هم همينك نيروهاي لباس شخصي با اتومبيلهاي پژو پرشيا كه چراغ گردان سياري نيز روي آن نصب شده در بيشتر خيابانها و ميادين اصلي شهر مستقر شده اند. نيروهاي انصار بيشتر در محل خوابگاه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي واقع در ولنجك تجمع كرده اند ولي دراين منطقه اوضاع عادي به نظر ميرسد . ديشب در گيري هاي شديدي در اين منطقه بين مردم و و دانشجويان از يكسو و نيز نيروهاي انصار حزب الله و پليس در گرفت .
لازم به ذكر است كه با ورود پليس به داخل كوي سردار طلايي فرمانده اين نيرو در محل دفتر سرپرستي كوي مستقر شده است . تلفنهاي همراه نيز همچون روزهاي اخير قطع مي باشد و امكان برقراري ارتباط ميسر نيست . امروز به خاطر برگزاري بازي استقلال و پرسپوليس كنترل بيشتر بر روي ترددها بويژه خيابانها اطراف كوي اعمال ميشود و اين بازي هم بدون تنش و ناآرامي پايان يافته است . نيروي انتظامي هم با انتشار بيانيه اي از مردم قدرداني كرده است .

raportchi   ||  12:41 PM  || Wednesday, June 11, 2003

نا آراميهاي كوي دانشگاه :

بلاخره اتفاق افتاد آنچه را كه مدتها بود همگان انتظارش را ميكشيدند .
ديشب در كوي دانشگاه غوغايي برپا بود و اعتراضات به وضع موجود كشور از شكل يك تجمع و اعتراض صنفي و دانشجويي خارج و به يك تظاهرات مردمي و ضد رژيم بدل شد . موضوع از آنجا آغاز شد كه حدود ساعت 8 شب تعدادي از دانشجويان در اعتراض به خصوصي سازي در دانشگاهها در محوطه كوي دست به تظاهرات زدند و سپس به سمت خيابان امير آباد حركت كردند . پس از آن مردم نيز به اين دانشجويان پيوسته و شعارها از خطوط قرمز گذشته و رنگ و بوي ضد رژيم به خود گرفت و چندين هزار نفر در ساعات اوليه بامداد در خيابانهاي نزديك كوي جمع شده بودند . بسياري از اين افراد رهگذراني بودند كه در حال عبور از آنجا بودند و بسياري نيز افرادي بودند كه اخبار اين تظاهرات را از طريق تلفن ، ماهواره و زبان به زبان شنيده بودند و براي تماشا و يا حضور در تظاهرات در آنجا جمع شده بودند . بسياري نيز ساكنان خيابانهاي اطراف بودند كه به آن منطقه آمده بودند.
از ساعات اوليه شروع اين تظاهرات نيروي انتظامي سعي در آرام كردن مردم و نيز متفرق كردن آنها را داشت و هرچه بيشتر ميگذشت ، توفيق كمتري مي يافت و در پاره اي از موارد درگيري هاي پراكنده اي ميان مردم و دانشجويان از يك سو و نيروي انتظامي از سوي ديگر رخ ميداد كه مردم هم در جواب باطومهاي آنان اقدام به سنگ پراني ميكردند . ولي درگيري اصلي ميان مردم و انصار حزب الله بود كه مثل هميشه به عنوان اولين گروه شبه دولتي در منطقه حاضر شدند و موجبات درگيري را فراهم ميكنند ولي اقدام نيروي انتظامي براي جلوگيري از درگيريها ميان مردم و اين گروه بسيار مؤثر واقع شد و اگر نبود اين تدبير دوباره حوادثي همچون 18 تير ماه تكرار ميشد و دامنه درگيري ها بالا ميگرفت . البته قصد ندارم تا از نيروي انتظامي طرفداري كنم ولي با توجه به سوابق انصار ، اين گروه خشن و تندرو ، و نيز اينكه اغلب آنان مسلح به سلاحهاي سرد و گرم بودند در صورت ادامه درگيري هاي و گسترش آن مردم تلفات زيادي ميدادند ، چون عملا مردم كاملا بي دفاع بودند و جز سنگ چيزي براي دفاع از خود نداشتند . در همين ميان و با توجه به حايل شدن پليس ميان مردم و انصار براي جلوگيري از درگيري مردم شعار نيروي انتظامي حمايت ، حمايت سر داده بودند . شعارها در اواخر شب و اوايل بامداد به تدريج تندتر شد و كاملا جو ضد حكومتي بر تظاهرات قالب شد . «رفراندوم، راه نجات مردم» ، «خاتمي، استعفا،‌استعفا »، «آزادي انديشه، با ريش و پشم نمي‌شه » ، «زنداني سياسي، آزاد بايد گردد» ، «ايراني مي‌ميرد، ذلت نمي‌پذيرد» ، «توپ تانک بسيجي ديگر اثر ندارد» ، «خامنه اي حيا كن سلطنت رو رها كن» ، « مرگ بر خامنه اي مزدور » و... از جمله شعارهايي بود كه توسط تظاهر كنندگان سر داده مي شد . در اين ميان تظاهر كنندگان خشمگين به تعدادي از مغازه ها و بانكهاي اطراف حمله كردند و شيشه هاي آنها را شكستند . كه توسط نيروي انتظامي تعداد زيادي از تظاهر كنندگان و نيز تماشاگران اين واقعه دستگير شدند . تا حدود ساعت 3 بامداد كه من حضور داشتم اين تجمع و زردو خوردها ادامه داشت ولي از تعداد مردم به نحو قابل ملاحظه اي كاسته شده بود و مردم به خيابانهاي اطراف متفرق شده بودند . ظاهر آنطور كه گفته ميشود حدود ساعت 4 بامداد مردم تقريبا به طور كامل متفرق شده بودند . صبح هم ساعت 9 كه از آن ناحيه عبور ميكردم هيچ خبري نبود و در چند جاي چهار راه امير آباد نيروي انتظامي حضور داشت . در همين زمينه خبرهايي شنيدم مبني بر اينكه در جردن و شهرك غرب نيز تعدادي از مردم به خيابانها ريخته و شعارهايي عليه رژيم ميدادند .
در همين زمينه اخبار گويا از سايتهاي مختلف خواندني است . البته بايستي بگويم با توجه به مشاهدات خود من برخي از اين گزارشات اغراق آميز به نظر ميرسد .

raportchi   ||  5:10 AM  || 

لينكدوني سايتها :

وبلاگها:

آرشيو:

دغدغه ها:

تماس با من:

ليست وبلاگهاي فارسي: